SAPIK ŞİA İTİKADINDAN ÖRNEKLER

Eki 15, 2010
Comments off
2.378 Views

Bu mezarda bulunan şahıs, Ömer ibn Hattab’ı şehit eden Mecusi katil Ebu Lulu’dur.

Mezar iran tarafından süslenmiş, korunma altına alınmıştır. Bu mezarın duvarında ALLAH Ebu Bekir’e, Ömer’e, Osman’a lanet etsin yazılıdır, ayrıca bu 3 büyük sahabiye şeytan, put, tağut denilmektedir.

Hz. Ömer’i hançerledikten sonra kaçarken öldürülen veya bir rivayete göre yakalanacağını anlayınca intihar eden ve Medine’ye gömülen Ebu Lü’lüe Feyruz El-Mecusi adına İran’ın Keşan kentinde büyük bir türbe inşa edilir.

Şiilerin bir kısmı “Baba Şucaeddin” dedikleri Ebu Lü’lüe’nin Medine’den kaçarak kurtulduğuna ve Keşan’da öldüğüne,

adına inşa edilen simgesel mezarda gerçekten gömülü olduğuna inanmaktadır.

Mecusi olarak ölmesine rağmen Şiiler tarafından Müslüman olduğu öne sürülen Ebu Lü’lüe El-Mecusi’nin Keşan’daki türbesi yerli ve yabancı Şiilerin akınına uğramaktadır.

Allah’ın veli kulu olduğuna inandıkları Ebu Lü’lüe için Allah’tan rahmet dileyen Şii ziyaretçilerin, ahirette Hz. Ömer’in katiliyle birlikte haşrolmak için dua ettikleri görülmektedir.

Mecusi’yi ziyaret duası:

Rebiulevvel ayının 9. gününü “Beklenen Mehdi”nin taç giydiği gün olarak “Ferhatuz-Zehra” (Hz. Fâtıma’nın Sevinci) adıyla kutlayan Şiilerden bazıları Hz. Ömer’in bu günde öldürüldüğüne inanmakta ve Hz. Fâtıma’nın intikamının alındığını öne sürmektedir.

Hz. Ali’nin sahabisi olarak nitelendirdikleri Ebu Lü’lüe El-Mecusi’nin Keşan’daki türbesini ziyaret teşvik edilmekte ve “Yüce Sahabi (!) Ebu Lü’lüe”ye şöyle selam verilmesi tavsiye edilmektedir:

“Ey salih kul! Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Ey lanetlenmiş o kişiye rağmen cennetle müjdelenen! Sana selam olsun! Ey dünya kadınlarının intikamını alan! Sana selam olsun! Ey Mü’minlerin kalbine sevinç girdiren! Sana selam olsun! Ey münafıkların gücünü kıran! Sana selam olsun! Ey putlara tapanı (Hz. Ömer’i kastediyor) öldüren! Sana selam olsun! Ey mucizeyle Keşan’a taşınan! Sana selam olsun!

Seni ziyarete geldim. Yaptığına şükretmeye geldim. Allah senin elinle düşmanını ve Rasulü’nün düşmanını helak etti. Fâtımatu’l-Betül’ün duasını kabul etti, Peygamber’in ve ailesinin gözünü aydın eyledi. Şirkin ve sapıklığın binasını yıktı. Böylece Şiilerin övünç kaynağı ve beraatin şahidi oldun. Allah mü’minler adına seni ihsan sahiplerinin mükafaatıyla mükafaatlandırsın.

Ey Ebu Lü’lüe! Şehadet ederim ki sen Nasıbilerin (Şiilerin Ehli Sünnet’e verdiği isim) ve münafıkların kalbini kederle doldurdun. Hayatlarını zehir ettin. Seni asılsız ihtamlarla ve sözlerle suçladılar. (Onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Hiç kuşkusuz Allah en etkili tuzak kurucudur.) (Enfâl Suresi; Ayet:30)

Allah’ın laneti dört putun (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Muaviye’yi kastediyor) ve dört kadının (Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Muaviye’nin kardeşi Ümmü’l-Hakem, Hz. Muaviye’nin annesi Hind’i kastediyor), onlara uyanların ve onların tarafını tutanların, onların yaptıklarına razı olanların üzerine olsun. Ümeyye oğullarının hepsine Allah lanet etsin. Allah’ın laneti Muhammed’in ve Muhammed ailesinin hakkını vermeyen ilk kişiye (Hz. Ebu Bekir’i kastediyor) ve ona tâbi olana (Hz. Ömer’i kastediyor) olsun.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey Ebu Lü’lüe!
Allah’ım! Gurbetinde ona rahmet et, onun yalnızlığını gider ve ona ünsiyet ver. Onu korkudan emin kıl. Ona rahmetinden öyle bir rahmet ver ki, senin rahmetinden başkasına ihtiyacı olmasın. Onu dost edinenleri de ona kavuştur.”
Sitede verilen bilgide bu selamlamadan ve duadan sonra yedi kere Kadir Suresi’nin okunarak Ebu Lü’lüe El-Mecusi’nin ruhuna hediye edilmesi gerektiği bildiriliyor.

Sözkonusu sitede Şii din adamlarından Ayetullah El-Vahid El-Horasani’nin “Masum imamlardan sonra bu şahıstan (Mecusi Ebu Lü’lüe’den) daha çok saygıya layık kim olabilir?” dediği nakledilmektedir.

Resme dikkatle bakarsanız Muvaye r.a ve Ömer Radıyallahu anh , iblisin grubunda diğer tarafda ise peygamberimiz Hz.Muhammed Aleyhisselam Fatima Radıyallahu anh Ali Radıyallahu anh H.z Huseyin Radıyallahu anh Mehdi Aleyhisselam var

Londra’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde gösteri yapan Şiiler Hz. Ömer ile İblis’i aynı kefeye koydu.

Kuveytli Şii Yasir El-Habib öncülüğünde İngiliz başkentinde gösteri yapan bir grup Şii, Mekke ve Medine’nin Birleşmiş Milletler gözetimine terkedilmesini istedi.

Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atan grup, Hz. Ömer’i Şeytan, Firavun ve Nemrud ile aynı kefeye koyan pankartlar açtı.

Pankartta sağ tarafa “Adem, İbrahim, Musa, Muhamed, Fatıma, Ali, Hüseyin, Kazım ve Mehdi” yazan Şii göstericiler, bu isimlerin karşılarına da sırasıyla “İblis, Nemrud, Firavun, Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid, Harun ve El-Suud” yazdılar.

Bir başka pankartta ise “Allah katiline lanet etsin ey Fatıma” yazdığı görüldü. Şiiler, Hz. Ömer’in Hz. Fatıma’yı karnındaki cenini düşürene kadar dövdüğünü ve Hz. Fatıma’nın bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürüyor. Iraklı Şii düşünür Ahmed El-Katib gibi bazı Şiiler ise bu tür rivayetlerin asılsız ve hurafe olduğunu söylüyor.

Comments are closed.