Hristiyanlar

Yahudilerle (Şİİ) Râfızîler’in Benzer Yönleri Nelerdir?

May 10, 2011
Comments off
1083 Views

“Bu Râfızîlerin fitnesi; Yahudilerin fit-nesidir. Yahudiler: “Krallığa ancak Dâvûd’un soyu lâyıktır” derlerken Râfızîler de: “İmamlık ancak Ali evladına lâyıktır” diyorlar. (daha&helliip;)

Comments are closed.